Editorial Team

Editor in Chief

 

 

Yudi Siyamto, (Sinta ID: 6759620) Akademik Manajemen Administrasi Yogyakarta, Indonesia

Editorial Board

 

 

Saebani, (Sinta ID: 6135674) Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Indonesia

 

 

Syamsuddin, (Sinta ID: 6694310) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, Indonesia

 

 

Santri Pertiwi, (Google Shcolar) STIKes Medika Teuku Umar, Indonesia

 

 

Fajrul Falakh, (Scopus ID: 57201583046 Sinta ID: 6733239) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

 

 

Rika Andriani, (Sinta ID:6710172) STIKes Medika Seramoe Barat, Indonesia